Youtube Facebook Tweeter Linkedin Google+

שדרוג מכונת אריזה כללישדרוג
שדרוג מכונת אריזה כללי (פלופאק, מכונת ,אריזה ורטקאלית): בשדרוג מכונת אריזה כללי ,הצוות שלנו מחליף את כל פנים המכונה ומשאיר רק את שילדת המכונה. השדרוג כולל החלפת המנועים המיושנים למנועי סרבו חדישים הכנסת מחשב מתקדם לקבלת שליטה מרכזית באפליקציות השונות במכונה, המחשב מתוכנת במלואו בשפה העברית והעבודה עם מכונת האריזה הופכת לידידותית גם למשתמשים שאינם בעלי רקע טכני. בנוסף בשדרוג הנ"ל אנו מקבלים אפליקציות שקיימות בדור החדש של מכונות האריזה כגון : (אין מוצר אין שקית ,מצב stand by לחיסכון בחשמל , עין אלקטרוניות למרכוז תמונה, אפשרות לחיבור למזין אוטומטי של מוצרים ועוד) יש לציין שדויטש כדרכה משתמשת בשדרוג המכונה ברכיבים האיכותיים והמתקדמים ביותר שנבדקים ונמצאים אמינים לעבודה רציפה ולאורך זמן.