Youtube Facebook Tweeter Linkedin Google+

מפעל מיציםמפעל
מפעל למילוי מיצים/חלב/משקאות קלים למכירה בהזדמנות : המפעל עבד כשנה וחצי ומצויד במיטב המכונות והקווים האוטומטיים (במצב חדש לחלוטין) ישנה אפשרות לפירוק והרכבת המפעל בארץ מצ"ב תמונות ומפרט טכני :


deutch deutch deutch deutch deutch deutch