Youtube Facebook Tweeter Linkedin Google+

PS Mako - יחידות סגירהBS 600

________________________________________
קליפר אוטומטי לאריזה בזווית של 45 מעלות למוצרים הזקוקים לתמיכה, (בכדי שלא ישפכו) כגון: פסטות, סוכריות או חטיפים. מהירות הקליפר היא עד ל-50 יח' לדקה המכונה יכולה לעבוד הן כיחידה עצמאית עם הזנה ידנית או כחלק מקו אוטמטי שלם שבא לאח

BS 850

________________________________________
מכונת הBS 850 זהה בתכונותיה למכונת ה-BS 600 אך המכונה פותחה לעבודה כחלק מקוו אוטמטי ועל כן מהירות האריזה גדלה ל-80 יח' לדקה  

BS 900

________________________________________
קליפר אוטומטי אופקי מתוכנן להימצא בסוף של קו פלופאק או מוזן מכל מסוע אופקי אחר מהירותו היא עד 80 יח' לדקה  

BS 450

________________________________________
"קליפר קומפקטי אידיאלי למקומות קטנים עם בעיית מקום מוצב על גביי גלגלים ל  מהירות עד 40 יח' לדקה בכפוף לחומר הנארז"

BS 200/45

________________________________________
"קליפר אוטומטי שמוצב לרוב מתחת למכונה ורטיקאלית אך מתוכנן גם לעבודה כיחידה עצמאית מהירות עד 40 יח' לדקה"  

BS 200/60

________________________________________
"יח' לפתיחת שקיות חצי אוטומטית (מוזן ע"י אדם) וקליפר אוטומטי מהירות עד 45 יח' לדקה "  

DC 60/100

________________________________________
"קליפר  רוטטיבי אוטומטי למהירות של עד 50 יח' לדקה"  

BS 50V

________________________________________
"קליפר המוזן גם הוא לרוב מתחת למכונה ורטיקאלית אך ורסטילי יותר מהEC135 (אפשרות מהירה להחלפה בין המוצרים) מהירותו גבוהה עד 80 יח' לדקה הקליפר אף כולל מסוע יציאה"

DC 60H

________________________________________
מכונת הvba  הנה מכונת אריזה ורטקאלית העובדת בצורה רוטטיבית (סיבובית ) בעלת 6 תחנות המכונה אף מצוידת במחסנית של שקיות לשימוש נוח ויעיל ומהירותה עד 50 יח' לדקה המכונה מיועדת לאריזת לחמניות ,לחמים,ביסקוויטים ועוד המכונה יכולה להיות מוזנת ממכונה